Nawiązując do poprzedniego wpisu chciałbym przedstawić moim czytelnikom regulacje prawne dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Aby odbywać kare w takim systemie zgodę musi wyrazić właściwy dla naszego miejsca pobytu sąd penitencjarny. Sąd przedmiotową zgodę może wyrazić, gdy:
1)wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa szczególna wielokrotna);
2)jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3)skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4)osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3;
5)odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.
W wypadku gdyby sąd penitencjarny odmówił nam zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego możemy złożyć zażalenie na takie postanowienie.
Należy pamiętać, że udzielona nam zgoda na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego będzie uchylona, gdy:
1) skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości, o której mowa w art. 43m § 1, albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika;
2) skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku;
3) odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona;
4) skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.
Sąd penitencjarny może odstąpić od uchylenia zezwolenia, tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami
Nadto, sąd penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany korzystający z zezwolenia, o którym mowa w art. 43p, nie powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.
Mam nadzieję, że niniejszy wpis przybliżył czytelnikom reguły odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Pozdrawiam,
Adw. Maciej Cerajewski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s