Upadłość konsumencka – szansa na wyjście z długów

W niniejszym wpisie chciałbym przybliżyć kwestie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwanej powszechnie „upadłością konsumencką”. Postępowanie upadłościowe wobec takich osób toczy się przy odpowiednim zastosowaniu ogólnych przepisów prawa upadłościowego ale niesie także ze sobą pewne odrębności. Przede wszystkim wskazać należy, że wniosek o ogłoszenie takiej upadłości może zgłosić tylko i wyłącznie sam dłużnik, a…

Odwołanie darowizny

W niniejszym wpisie chciałbym przybliżyć kwestie związane z odwołaniem wykonanej darowizny oraz odpowiedzieć na praktyczne problemy jakie mogą się pojawić w związku z tą materią. Przede wszystkim należy wskazać, że podstawę odwołania darowizny stanowi rażąca niewdzięczność osoby obdarowanej. Jakkolwiek ustawodawca nie wskazuje czym jest rażąca niewdzięczność to w doktrynie i orzecznictwie „przyjmuje się, że rażąca niewdzięczność to…

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

  Zapewne moich czytelników nie zdziwi fakt, że jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności to sąd zarządzi wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Sformułowanie „zarządzi” wskazuje na obligatoryjny charakter wydania postanowienia o takiej treści w wypadku spełnienia się przesłanki uchylania się od wykonania kary ograniczenia wolności. Nie każdy jednak wie, że…

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy jest jednym z zagadnień wokół którego narosło wiele mitów i niedomówień. Czy ciągle istnieje? Czy jego niedopełnienie rodzi jakieś sankcje? Jak wygląda w praktyce? Na te i inne pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym wpisie. Na wstępie należy wskazać, że pomimo zapowiedzi o jego likwidacji obowiązek ten ciągle istnieje, choć od 1…

Alimenty na rzecz małżonka.

Jednym z istotniejszych zagadnień związanych z problematyką rozwodów są alimenty, zarówno te orzekane na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka. W niniejszym wpisie zamierzam się jednak skupić na tych drugich - z uwagi na ich swoistą specyfikę. Podstawą prawną orzekania alimentów na rzecz byłego małżonka jest art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten rozróżnia…

Dozór elektroniczny

Nawiązując do poprzedniego wpisu chciałbym przedstawić moim czytelnikom regulacje prawne dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Aby odbywać kare w takim systemie zgodę musi wyrazić właściwy dla naszego miejsca pobytu sąd penitencjarny. Sąd przedmiotową zgodę może wyrazić, gdy: 1)wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.…

Jak nie trafić do zakładu karnego pomimo orzeczenia wobec nas kary pozbawienia wolności.

Zapewne nie wszyscy czytelnicy mojego bloga zdają sobie sprawę, że nie w każdym przypadku kiedy sąd orzeknie wobec nas karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia trafimy do zakładu karnego. Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania tej kary, a następnie nawet zawieszenia jej wykonania. Niezależnie od tego istnieje także możliwość odbywania tej kary w…

Kary za fałszowanie liczników – czyli bicz na nieuczciwych sprzedawców.

  Fałszowanie liczników wskazujących przebieg samochodów jest wręcz plagą na rynku wtórnym pojazdów. Dlatego też chcąc walczyć z tym zjawiskiem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian ustawy Kodeks Karny. W myśl projektowanych zmian za samo sfałszowanie licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do lat pięciu pozbawienia wolności.…

Rękojmia sprzedawcy, czyli co zrobić, gdy kupiony przez nas produkt ma wadę?

W poprzednim wpisie pisałem o uprawnieniu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jak Państwo zapewne pamiętają uprawnienie to nie było uzależnione od wad towaru i nie wymagało wskazania przyczyny odstąpienia. Dziś chciałbym natomiast przedstawić uprawnienia jakie przysługują nam w wypadku zakupu towaru obarczonego wadą. Niejednokrotnie jakiś czas po dokonaniu zakupu zauważamy, że produkt…

Prawa konsumenta przy sprzedaży na odległość.

Zapewne wielu moim czytelnikom zdarzyło się dokonać na odległość zakupu towaru, który to albo nie spełniał naszych oczekiwań, tudzież był po prostu nieprzemyślanym zakupem. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta mamy 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy w wypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Zazwyczaj…