Zapewne moich czytelników nie zdziwi fakt, że jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności to sąd zarządzi wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Sformułowanie „zarządzi” wskazuje na obligatoryjny charakter wydania postanowienia o takiej treści w wypadku spełnienia się przesłanki uchylania się od wykonania kary ograniczenia wolności.

Nie każdy jednak wie, że nawet po wydaniu przez sąd takiego postanowienia mamy szanse uniknąć odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią przepisu art. 65 a k.k.w., który to wszedł w życie 01 lipca 2015 r. „Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.” Jak wskazuje się w doktrynie „Takie unormowanie komentowanej instytucji (brak przesłanek negatywnych) powoduje, jak się wydaje, iż w przypadku, gdy skazany złoży oświadczenie, o jakim mowa wyżej, sąd co do zasady będzie zobligowany do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Ten sposób wykładni będzie pozostawał w zgodzie z ratio legis przedmiotowej instytucji” (K. Dąbkiewicz „Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz.”wyd. III, WK 2015)

Wobec powyższego ustawodawca tworzy swoiste domniemanie uwzględnienia wniosku, który to powinien pozostać nieuwzględniony jedynie w sytuacjach, gdy uchylenie się od wykonania kary ograniczenia wolności jawi się jako bardzo prawdopodobne. Taka wykładnia jest o tyle zasadna, że Sąd może w każdym czasie zarządzić wykonanie kary zastępczej jeżeli skazany będzie się uchylał od wykonania kary ograniczenia wolności. Zapatrywanie to potwierdza także uzasadnienie projektu w którym to podkreśla się, że celem ustawodawcy jest umożliwienie odbycia skazanemu pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Praktyka pokazuje jednak, że pomimo wydawałoby się jednoznacznych intencji ustawodawcy w orzecznictwie pojawiają się liczne pozaustawowe przesłanki skutkujące niekorzystnym – z punktu widzenia skazanego – orzeczeniem. Z mojego doświadczenia mogę tutaj podać np.: unikanie wykonania kary ograniczenia wolności przez bardzo długi czas, długi czas pozostały do zakończenia odbywania innej orzeczonej kary pozbawienia wolności, wątpliwości sądu czy skazany przystąpi do wykonywania kary ograniczenia wolności.

Jak wynika z powyższego treść przepisu powoduje duży stopień uznaniowości sądu orzekającego. Na szczęście w wypadku nieuwzględnienia naszego wniosku na przedmiotowe postanowienie przysługuje nam zażalenie.

Pozdrawiam,

adw. Maciej Cerajewski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s