Ładna pogoda za oknem sprawia, że w mieście pojawiają się „miłośnicy piwa pod chmurką”, zdarza się, że kończą oni konsumpcję z mandatem za „spożywanie alkoholu w miejscu publicznym”. Czy jednak taki mandat został wystawiony słusznie?

Rozwiązanie tej kwestii znajdziemy w Ustawie z dnia 26 listopada 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. nr 35 poz. 230 z późn. zm.).
W art. 14 wymienione są miejsca w których zabroniona jest konsumpcja alkoholu. Tymi miejscami są:
  • tereny szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • tereny zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • miejsca masowych zgromadzeń w czasie ich trwania;
  • w środki i obiekty komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  • obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również rejony obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;
  • ulice, place i  parki, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów;
  • ośrodki szkoleniowe (w wypadku napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu).
  • w trakcie imprez na otwartym powietrzu (w wypadku napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu).
Z przepisem tym skorelowany jest art. 431 tejże ustawy z którego wynika, że za spożywanie alkoholu w tych miejscach grozi nam grzywna (w kwocie od 20 zł do teoretycznie, aż 5000 zł), ausiłowanie tego wykroczenia też jest karalne.
Zapewne dla wielu czytelników zaskoczeniem będzie, że ustawa ta nie zabrania spożycia alkoholu w „miejscach publicznych”, a jedynie w wyżej wskazanych. Co ważne powyższe wyliczenie ma charakter enumeratywny, a nie przykładowy, co oznacza, że spożywanie alkoholu w innych niż wskazane miejscach musi być na gruncie tejże ustawy dozwolone. Wobec czego należy uznać, że nie może podstawy mandatu stanowić spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gdyż takiego zakazu po prostu nie ma. Prawidłową podstawą byłoby więc  spożywanie alkoholu w miejscu do tego zabronionym – np. parku.
Niezależnie jednak od błędnego wskazania podstawy wystawienia mandatu należy jednak mieć na uwadze, że mimo wszystko są one wystawiane zazwyczaj słusznie, gdyż gro  miłośników „piwa pod chmurką” spożywa napój alkoholowy na ulicy, w parku, tudzież na placu (czyli w miejscach zabronionych).
Pamiętać należy jednak także o tym, że zgodnie z treścią art. 14 ust. 6 ustawy właściwa rada gminy może w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub  na określonych obszarach, ze względu na ich charakter może wprowadzić czasowy lub stały zakaz spożywania napojów alkoholowych.  W związku z powyższym w niektórych miejscowościach katalog miejsc w których zabroniona jest konsumpcja alkoholu może być większy niż wymieniony w ustawie. Jednakże wskazywanie przez radę gminy kolejnych miejsc zakazu konsumpcji napojów alkoholowych nie może mieć charakteru dowolnego, a służyć jedynie wskazanym w tym ustępie celom. Jak stwierdził bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 1999 r. sygn. akt II SA 1709/99 „Przepis art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwala na wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w niektórych miejscach lub obiektach ze względu na charakter miejsca lub obiektu, a nie na przykład powtarzające się tam zakłócanie porządku i spokoju”.
Konkludując należy stwierdzić, że polski ustawodawca nie zakazał generalnie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a jedynie wymienił enumeratywnie miejsca objęte zakazem (choć stanowią one zdecydowaną większość powierzchni miast). Ponadto w wyjątkowych przypadkach kolejne miejsca objęte zakazem mogą być ustanowione w drodze uchwały podjętej przez radę gminy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s